Skip to main content

Řízené protlaky Brno

Nejvýhodnější bezvýkopová technologie

Zjistěte více

Výhody jsou jednoznačně tím, co každého klienta nadchne…

Řízené protlaky jsou využívány zejména díky rychlosti realizace, téměř nulové nutnosti zásahu do komunikací a tím pádem také svou nižší nákladovostí při uvedení do původního stavu ve srovnání s klasickými výkopy.

Životní prostředí

Tato technologie je naprosto šetrná k životnímu prostředí, nepříznivé vlivy jsou vyloučeny.

Řízení vrtu

Přesné řízení směru vrtu umožňuje se vyhýbat všelijakým překážkám ať už čekaným nebo nečekaným.

Bez omezení

Provoz na komunikaci může bez jakéhokoliv omezení fungovat stejně tak život v bezprostředním okolí.

řízené protlaky
Pro řízené protlaky využíváme technologie od výrobce VERMEER.
Máme zkušenosti s natahováním chrániček do průměru 400mm pod nejrůznějšími objekty, zpevněnými plochami či vodními toky.
Horizontální protlaky jsou prováděny s vysokou přesností a rychlostí.

Technologie

Jedna z nejmodernějších, ekonomicky a ekologicky nejvýhodnějších bezvýkopových technologií horizontálního řízeného vrtání mikrotunelů.
Využití

Řízené protlaky najdou svou využitelnost zejména při pokládce inženýrských sítí. Ať jde o vodovody, plynovody, kabelové rozvody (od telefonních přes kabelové televize až po kabely VN) apod.. Výhodou této technologie je že nedochází k žádnému sedání povrchu.

Jak to funguje?

Rozplavování a rozrušování zeminy pomoci vysokotlaké směsy vody a betoninu.

Kde se dá využít?

Na místech s požadavkem neporušení povrchu ať už ve městech nebo obcích.

VODA
PLYN
ELEKTRO
KANALIZACE
TELEFON
INTERNET

Technická data

vrty od průměru 60mm do 400mm

maximální délka vrtu až 200m

řízení vrtné hlavy až do hloubky 10,0m

směrová a výšková přesnost +- 25mm v hloubce 3,0m a 120mm v hloubce 10,0m

maximální tlak směsi až 380 barů

schopnost vodorovné i šikmé vrty, měnit směr vrtu dle potřeby

Úspešne fungujeme na trhu
26
Celkem navrtáno
80000
STAVEBNÍ ČINNOST
Zabýváme se také dalšími druhy stavební činnosti

Galerie

Gama G+V, s.r.o.

IČ: 25913093
Hybešova 1289/20
779 00 Olomouc – Hodolany

Tel: +420 585 228 955
E-mail: info@stavbygama.cz
ČÚ: 171039428/0600

Jednatelé společnosti

Ing. Václav Gába
+420 608 484 644
Vladimír Vítek
+420 608 484 643